Руския визов център

Добре дошли!
ОфертаКонтакты

За нашата работа

Най – важната и най – основната задача на визовия център е да се ускори и да се опрости процеса на оформяне на визи за влизане в Руската Федерация.

Това става възможно благодарение на взаимодействието на Руските центрове за визи с консулските учреждения на Руската Федерация, на съвременната материално – техническа база и прилагането на най – новите технологии в приема и обработката на документи.

Операторите във визовия център са готови да консултират заявителите по въпросите за получаване на виза в Руската Федерация и формирането на необходимия комплект от документи за оформяне на визите в Руската Федерация.

За спестяване на Вашето време приемът във визовия център се осъществява с предварително записване.

За Ваше удобство във визовия център е създаден многоканален телефонен контакт–център (контакти) за предоставяне на консултация по всеки въпрос, който Ви интересува. Също така можете да ни изпращате вашите въпроси по електронната ни поща или да се възползвате от услугата-обратна връзка.

За сроковете за получаване на виза

Посолството или Генералното Консулство на Руската Федерация разглеждат заявленията за визи и взимат решение за издаване или отказ за издаване на виза в рамките на сроковете, които са установени за искания вид виза (обикновено от 4 до 10 календарни дни), след представянето на пълния комплект документи и заплащането на консулските такси.

В отделни случаи сроковете за разглеждане на визовите запитвания могат да се изменят с решение на консулското учреждение.

В случай на извънредни обстоятелства, изискващи незабавно влизане в Руската Федерация, гражданинът може да изиска издаване на виза незабавно, а сроковете за разглеждане нас документите за виза могат да бъдат съкратени до 3 работни дни и по–малко по решение на Посланика или на Генералния Консул на Руската Федерация.

Консулските учреждения имат право, в случай на необходимост, а също и изхождащи от принципа на взаимност, да удължат срока за разглеждане на заявленията за получаване на руска виза до 30 дни.

За таксите

При подаването на документи за оформяне на виза за влизане в Руската Федерация през Руския визов център се събират консулска такса и такса обслужване.

Консулската такса се събира от консулските учреждения за разглеждане на заявленията за издаване на виза. Размерът на консулската такса може да се променя в зависимост от категорията на визата, нейния тип и продължителност, а също и от гражданството на заявителя.

Таксата обслужване се събира от визовия център за прием, обработка, подаване на документи в консулското учреждение и за издаване на документи обратно на заявителя.

Заплащането може да бъде направено непосредствено във визовия център (в брой, с банков превод).

Таксите за обслужване и консулските такси се заплащат до разглеждането на документите и в случай на отказ за издаване на виза от консулските учреждения, те не се връщат.

С подробната информация за размера на консулската такса и таксата обслужване, Вие можете да се запознаете в раздела «Тип визи»/«Тарифи и срокове».

Връзка

13 + 12 =

ул. Михаил Колони, 20
Варна, 9000, България
+359 88 781 80 05
visa@visaforrussia.bg

Pin It on Pinterest