Руския визов център

Добре дошли!
ОфертаКонтакты

Въпроси и Отговори

1. КАК ДА СЕ ЗАПИША ЗА ПРИЕМ?

Във визовия център са предвидени различни варианти за запис на прием. Вие можете:
– Да позвъните на един от посочените в сайта телефонни номера и да се запишете с помощта на оператора;
– Да дойдете до визовия център и да се запишете за прием лично;

2. МОГА ЛИ ДА ПОДАМ ДОКУМЕНТИ ЗА ЛИЦЕ КОЕТО ИСКА ДА ЗАМИНЕ?
Да. В тозислучай трябвада представитенадлежно изготвенопълномощноотлицето, кандидатстващо завиза.
За да можете да подадете документи за друг човек, трябва да предоставите нотариално заверено пълномощно. Ако документите се подават на служители на фирма, трябва да се предостави пълномощно от фирмата на официална бланка на организацията с печат и подпис на директора.
3. МОГА ЛИ ДА ПОДАМ ДОКУМЕНТИ ЗА ГРУПА ХОРА? КОЛКО ЗАПИСА ЗА ПРИЕМ Е НЕОБХОДИМО ДА СЪЗДАМ В СИСТЕМАТА ОН-ЛАЙН РЕЗЕРВАЦИЯ НА САЙТА И ЧИИ ДАННИ ТРЯБВА ДА ПОСОЧА?
Моля, запознайте се с правилата за ползване на електронната система за записи за прием:
П.2. Един час за прием включва в себе си обслужване на един заявител по един пакет документи на едно физическо лице.
П.5. … При запис на подаване се посочват данните на лицата, за които се оформя визата, въпреки че с пакета документи може да бъде приет и негов представител с пълномощно.
Така че, ако Вие подадете документи за няколко човека, ще Ви бъде необходимо да създадете няколко последователни записа на всеки човек, указващи всеки път данните на лицето, пакета документи, които Вие трябва да подадете за виза.
4. ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ЗАПИСВАМ ЗА ПРИЕМ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПАСПОРТ?
Не. Паспорти в Руския визов център се получават ежедневно от (време) 14:00 до 17:00 изчаквайки опашката.
При подаване на документи операторът съобщава дата и примерно възможно време за получаване на паспорта. За да не се образува опашка, моля, идвайте за паспорта навреме!
5. МОГА ЛИ ДА ПОДАМ ДОКУМЕНТИ ВЕДНАГА (ЕДНОВРЕМЕННО) ЗА ДВЕ ВИЗИ?
Не. Съгласно руското законодателство в един паспорт не може да има две действащи визи.
Ако в паспорта вече имате действаща виза (например, неизползвана еднократна или двукратна виза, с която Вие сте пътували в страната само един път, или неизползвана многократна виза).
6. КЪДЕ МОГА ДА ПОЛУЧА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТИПА ВИЗА, КОЯТО МИ Е НЕОБХОДИМА?

Информация за типа виза е поместена на сайта на Руския визов център в раздела: «Тип визи» или на сайта на Посолството или Генералното Консулство на Руската Федерация в Република България.

7. КАКЪВ ВИД ЗАСТРАХОВКА МИ Е НЕОБХОДИМА?
Застраховката компенсира разходи, свързани с неочаквано заболяване или нещастен случай далеч от дома:
– Заплащане за спешна помощ, болнично и медицинско лечение, а също и лекарства;
– Транспортиране на болния до родината;
– Настаняване и пребиваване на лице, съпровождащо застрахованото;
– При нещастен случай със изход смърт, разходите по погребението зад граница, или връщането на праха в родината.
За оформянето на виза в Руската Федерация следва да се предостави оригинал на писмо, потвърждаващо истинността на полицата, издаден от компания, която има договор с руските партньори по взаимно изпълнение на застрахователни задължения.
За оформянето на виза в Руската Федерация следва да се предостави застрахователна полица.
Застраховката трябва да бъде валидна за всички територии на Русия през времето на целия срок на пребиваване.
Гражданите, ходатайстващи за получаване на многократна годишна виза, е достатъчно да представят застраховката на датата на първото пътуване.
8. В КАКВИ СЛУЧАИ МИ Е НЕОБХОДИМА СПРАВКА ЗА ОТСЪСТВИЕТО НА СПИН?
Справка за отсъствие на СПИН инфекция е необходима на всички кандидатстващи за получаване на многократна работна или многократна учебна виза по покана на Федералната миграционна служба на Руската Федерация (ФМС Русия), сроковете на непрекъснато пребиваване по които на територията на РФ превишават 90 дни.
Изключения правят деца на възраст до 12 години, а също и съпровождащите ги лица, подаващи документи за виза с виза на висококвалифицирани специалисти, дори ако срока на действие на основната виза се различава.
Също участващите в програма за преселване, кандидатстващите за получаване на виза за временно пребиваващи лица, т.е. дългосрочна виза. Основание: Федерален закон от 30 март 1995г. № 38 – ФЗ «За предупреждение на разпространение на заболявания в Руската Федерация, предизвиквани от човешки имунодефицитен вирус (ХИВ инфекция)», задължаващ чужденците да представят справка, в случай ако тяхното предполагаемо пребиваване в Русия продължава повече от 3 месеца. Срока на действие на справката е 3 месеца.
9. КАКВИ ДОКУМЕНТИ И В КАКВИ СИТУАЦИИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ СТРОГО ОРИГИНАЛНИ?

Строго оригинални трябва да бъдат:
– Паспорт, валиден минимум 6 месеца от датата на свършване на срока на действие на визата (1,5 години, считано от датата на начало на действие на визата, когато правите работна или учебна виза);
– Визова анкета, разпечатана и подписана лично от заявителя. Подписът трябва да съответства на подписите в паспорта;
– Снимка;
– Покана при кандидатстване за многократна виза. При оформянето на всякакви частни, а също многократни работни, учебни, хуманитарни и делови визи по покана на Федералната миграционна служба (ФМС на Русия), предоставянето на оригинала е задължително.
– Поканата на ФМС на Русия може да се приеме само за оформяне на еднократни или двукратни делови и хуманитарни визи с уговорката, че при необходимост консулското учреждение може да поиска предоставяне на оригинала на поканата;
– Застрахователна полица.
Обърнете внимание: Консулското учреждение има право да изиска оригиналите на документите, чиито копия  по–рано са били представени за разглеждане.

10. ГРАЖДАНИ НА КОИ СТРАНИ НЕ ИМ Е НЕОБХОДИМА ВИЗА В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ?
Виза за влизане в Руската Федерация не се изисква от граждани на страни, които са сключили Споразумение за отмяна или облекчение на визовия режим с Русия.
По правило без виза могат да се осъществят само краткосрочни пътувания (не повече от 90 дни от всички 180 дни в годината). В случай на необходимост на по – продължително пребиваване в Русия е необходимо да се оформи съответната дългосрочна виза.
Също така виза не е необходима в случай на влизане и излизане по програмата «72 часа без визи» (на ферибот).
11. АЗ НЕ СЪМ ГРАЖДАНИН НА ЕС, ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ МОГА ДА ПОЛУЧА ВИЗА?
Граждани на страните, които не са в Европейския съюз, могат да кандидатстват за виза в Руската Федерация само по туристическа покана, по покана на Федералната миграционна служба на Руската Федерация (ФМС Русия) или по покана на Министерството на външните работи (освен ако не е предвидено друго в международен договорна РускатаФедерация).
Като, ако в поканата е посочено мястото на пребиваване България, трябва да се представят документи, които потвърждават законността на пребиваването в България.
Граждани на миграционно–опасни страни могат да кандидатстват за виза само лично и при наличието на тях на място на пребиваване в България, а също така и билетите за връщане.
12. КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА АВСТРАЛИЯ, САЩ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КАНАДА И ГРУЗИЯ?
Гражданите на всички изброени страни трябва да попълнят визова анкета от две страници;
За гражданите на САЩ и Великобритания, които нямат право на пребиваване в България са предвидени сам продължителни срокове за разглеждане на документите за виза.
За гражданите на Грузия са предвидени само продължителни срокове за разглеждане на документите за виза, а те трябва да имат задължително право на пребиваване в България.
Гражданите на Канада не трябва да предоставят доказателство за право на пребиваване в България.
Гражданите на Австралия, които кандидатстват за получаване на виза (подразбират се всички типове визи), трябва да представят подробна автобиография.
Всички граждани на указаните страни при оформяне на многократна виза трябва да представят два екземпляра от анкетата. Вторият екземпляр може да се представи като копие.
13. КОЛКО ДНИ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ ПЪТЕШЕСТВИЕ С ТУРИСТИЧЕСКА ВИЗА?
С туристическа виза може да се намирате в Русия до един месец (30 дни).
Обаче, ако пътуването е планирано за срок повече от 15 денонощия трябва допълнително да се представи подробна програма на Вашето пребиваване в Русия от туристическата фирма, която се занимава с организацията на пътуването, а също и документи, потвърждаващи пълното заплащане на туристическите услуги (фактура на Ваше име, квитанция за плащането или извлечение от Вашата банкова сметка, ако сте заплатили услугите с карта или с банков превод).
14. ИМАМ ПРЕКАЧВАНЕ НА РУСКО ЛЕТИЩЕ. ТРЯБВА ЛИ МИ ТРАНЗИТНА ВИЗА?
Ако прекачването става вътре в транзитната зона в рамките на 24 часа или изобщо без смяна на терминала – транзитна виза не е необходима. Обаче в дадения случай Вие не можете напуснете летището с цел посещение на града.
В случай на прекачване в летището, транзитна виза е необходима само ако пътника се намира в транзитна зона повече от 24 часа.
При покупка на билети Руският визов център препоръчва да уточните с Вашия превозвач, трябва ли Ви при дадения маршрут транзитна виза. ВНИМАНИЕ! В случай на принудителен транзит виза може да се направи от Консулския пункт на летището.
15. ОБМИСЛЯМ ДА НАПРАВЯ ПЪТУВАНЕ В РУСИЯ С КОЛА, КАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ СА МИ НЕОБХОДИМИ?
Следва да се спомене, че автомобилен транзит и пътуване с кола – това са различни понятия.
Транзит – това е принудително пресичане на територията на Русия по най – кратък маршрут, например когато няма друг начин да попаднете в страната по местоназначение или той ще отнеме повече време.
Необходимото време за транзита е 500 км на ден по най – кратък маршрут.
(проверете за себе си, например с помощта на google.maps).
Автомобилно пътуване в Русия по всеки друг маршрут се оценява като обикновен или автомобилен туризъм. За оформянето на виза в този случай трябва да се представят заплатените ваучери от хотели или потвърждение за прием на чуждестранен турист от всяка акредитирана при Министерството на външните работи на Руската Федерация туристическа организация, която ще Ви подбере оптималния маршрут и място на настаняване (хотели по маршрута). Целта на пътуването в дадения случай ще бъде «автомобилен туризъм».
Документите за автомобила и автомобилната застраховка за оформяне на визата не са необходими. Обаче те ще са Ви нужни на границата и по време на пътуването.
16. МОГА ЛИ ДА ПОЛУЧА ВИЗА С БЪРЗА ПОРЪЧКА? КАКВИ СА СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО И?
Вие можете да подадете документи за виза с бърза поръчка (до 3 работни дни) за разглеждане от  консулското учреждение в Руския визов център.
Обърнете внимание: решението да получите  виза с бърза поръчка взима Посланика или Генералния консул на Руската Федерация.
Сървизна такса се взема независимо от поръчката: бърза или обикновена. Подробна информация можете да получите в най-близкия до Вас визов център.
17.КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАМЕ НА МЯСТО НА ПРЕБИВАВАНЕТО В РУСИЯ?

Регистрирането трябва да бъде осъществено в рамките на седем работни дни след пристигането  в Руската Федерация и представлява информиране (уведомление) на териториалния орган на Федералната Миграционна служба за Вашето пристигането на мястото на престоя си в Русия. При това всички процедури за регистрация  и дерегистрация се извършват от Приемащата страна.

Трябва да се представят на Приемащата страна при пристигане на мястото на пребиваване паспорт и миграционна карта, която се попълва при влизане в Руската Федерация. При това отнемане на паспорта и миграционната карта не се допуска.

Приемащата страна могат да бъдат както граждани на Русия, така и  постоянно живеещи в Руската Федерация граждани или лица без гражданство (притежаващи постоянно пребиваване), а също и юридически лица, техните клонове или представителства, при които Вие всъщност ще живеете или  работите.

При настаняване в хотел функциите на Приемащата страна поема администрацията на хотела, която в рамките на едно денонощие трябва да уведоми териториалния орган на Федералната миграционна служба за Вашето пристигане, и също така извърши всички необходими действия, свързани с регистрацията на чуждестранните граждани и носи отговорност за спазването на установените правила на пребиваването.

При напускане на Русия Приемащата страна е длъжна в рамките на едно денонощие да уведоми за това съответния териториален орган на Федералната миграционна служба по местонахождение на организацията (служба), като предаде част от бланката за уведомление за пристигане и да Ви отрегистрира.

 

 1. Как да получа услугата
  Начини за кандидатстване:

   

  • Лично
  • Чрез законен представител
  • Чрез многофункционални центрове

  Начини на получаване на резултата:

  • Лично
  • Чрез законен представител
  • чрез многофункционални центрове
 2. Срокове
  Срок за изпълнение на услугата:
  1 раб. денСрокът, в който информацията за предоставяне на услугта трябва да се регистрира
  1 раб. ден
 3. Категория на получатели:
  • Юридически лица
  • Чуждестранни граждани
  • Лица без гражданство
 4. Основание за предоставяне на услугата:
  Основание за началото на предоставяне на държавната услуга е получаване директно от Приемащата страна, или от чуждестранен гражданин, може и по поща, уведомление за пристигане с приложени към него всички необходими документи.
 5. Результат на оказаната услуга
  Регистрация.

Връзка

15 + 14 =

ул. Михаил Колони, 20
Варна, 9000, България
+359 88 781 80 05
visa@visaforrussia.bg

Pin It on Pinterest