Руския визов център

Добре дошли!
ОфертаКонтакты

Учебна виза

Обикновена учебна виза се издава на български граждани, на граждани на други държави и лица без гражданство, които влизат в Руската Федерация за обучение в образователно учреждение, на основание покана, оформена от Федералната миграционна служба на Руската Федерация (ФМС на Русия), в съответствие със законодателството на Руската Федерация по ходатайство на руско учебно заведение или на основание решение на Министерството на външните работи на Руската Федерация (МИД на Русия).

Учебната виза бива еднократна или двукратна със срок на действие до 90 дни. 

Последващо удължаване на визите се осъществява от ФМС на Русия по място на пребиваване и поставяне на чуждестранния гражданин под миграционния контрол чрез издаване на многократна виза със срок на действие договора за обучение, сключен в съответствие със законодателството на Руската Федерация в областта на образованието, но не повече от 1 година за всяка следваща виза.

Обърнете внимание! Полицата за медицинската застраховка  трябва да съдържа:

 1. дата на сключване на договора;
 2. номер на полицата;
 3. име, презиме и фамилия на застрахования;
 4. реквизит на застрахователя;
 5. срокът на действие на полицата трябва да покрива целия срок на пребиваване на територията на Русия в случаите на оформяне на еднократна или двукратна виза, и срока на първото пътуване в случай на получаване на многократна виза;
 6. списък на медицинските и медико – транспортните услуги, включително и репатриране на останки;
 7. територия на покритие – цял свят или Руска Федерация, Европа, включително и Русия;
 8. подпис на застрахователя.

Не се приемат за разглеждане застрахователни полици, писма – потвърждения, които не съдържат споменатите сведения, формуляри с печати на застрахователни компании и т.н.

За оформянето на обикновена еднократна или двукратна учебна виза е необходимо да се представи:

 1. Покана за влизане в Русия, направена от Федерална миграционна служба на Русияили
 2. Решение на Министерството на външните работи на Русия за издаване на виза; или
 3. Покана от Руско учебно заведение; 
 4. Задграничен паспорт, в който има не по – малко от 2 чисти (празни) страници за визи,  който е валиден в продължение на 1,5 години от датата на започване на срока на действие на визата; 
 5. Визова анкета, попълнена на сайта visa.kdmid.ru, разпечатана и подписана лично от заявителя;
  (При избора на място за подаване на документи е необходимо да посочите визовия център, в който Вие имате намерение да подадете документите)В Руския визов център Вие можете да се възползвате от услугата за попълване на визови анкети.
 6. Цветна снимка 3,5×4,5 см на светъл фон, с ясно изображение на лицето в анфас, без очила със затъмнени стъкла и без шапки, забрадки и т.н. (изключение са гражданите, които поради тяхната етническа или религиозна принадлежност са с шапки, забрадки и др. на снимката в паспорта); 
 7. Полица на медицинската застраховка с покритие най-малко 30`000 Евро, която е валидна на територията на Руската Федерация и срока на действие на визата, с изключение на случаите, които са основани на взаимност (копие);
 8. Аке не сте гражданин на РБ, то е необходимо да представите допълнително копие от документа (лична карта, регистрационна карта за временно пребиваване), потвърждаващ пребиваването Ви на територията на Република България.
 9. Справка за отсъствие на СПИН, издадена не по-късно от 3 месеца.

Обърнете внимание! Консулското учреждение има право да изиска допълнителни документи за оформяне на виза, да покани на събеседване или да увеличи срока за оформяне на визата.

Заплащането на консулската такса и таксата обслужване може да бъде направена непосредствено във визовия център.

Обърнете внимание! Ако Вие не сте гражданин на България трябва да предоставите:

1. Разрешение за продължително пребиваване в България за  повече от 90 дни за гражданите на следващи страни:

Албания, Бахрейн, Венецуела, Египет, Хаити, Ирландия, Лесото, Либия, Македония, Мали, Мексико, Нова Зеландия, Обединени Арабски Емирства, Оман, Република Корея, Саудитска Арабия, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Сиера Леоне, Екваториална Гвинея , ЮАР, Япония.

В зависимост от националното законодателство документално потвръждение за продължително пребиваване в България за повече от 90 дни може да бъде учебна или работна виза, разрешително за работа и т.н.

2. Постоянно пребиваване в България или друг подобен документ за гражданите на следните държави: Алжир, Ангола, Афганистан, Бангладеш, Виетнам, Грузия, Индия, Ирак, Иран, Китай, Северна Корея, Непал, Нигерия, Пакистан, Руанда, Сирия, Сомалия, Чад, Шри Ланка, Етиопия.

За гражданите на България и Европейския съюз в съответствие с разпоредбите на Договора между ЕС и Русия

Срок за разглеждане Такса за консулски услуги Сървизна такса
(вкл. ДДС)
4-10 работни дни 0,00 BGN 50 BGN
1-3 работни дни 0,00 BGN 50 BGN

Срока за оформяне на визи зависи от вида на поканата и се контролира от Руските консулства. В някой случай сроковете за разглеждане на документите за оформяне на виза могат да се променят по преценка на Руското консулство.

Обърнете внимание! Ако сте лице без гражданство или не сте гражданин на България или Европейския съюз, молим да уточните стойността на Вашата виза при операторите в кол-център на Руския визов център.

Стойността и сроковете за издаване на визи на гражданите на останалите страни и лица без гражданство се извършва съгласно «Тарифа за плащанията за извършените консулски действия, събирани от консулските учреждения на Руската Федерация».

Пренасяне или възстановяване на визата независимо от гражданството

Такса за извършените консулски услуги Такса обслужване
(вкл. ДДС)
49 BGN 50 BGN

Обърнете внимание! Преди подаването на документи за пренасяне или възстановяване на визата, молим да се консултирате при оператора в кол-център на Руския визов център за реда, списъка с документи и сроковете за разглеждане.

За да попълните анкетата, отидете на страницата на сайта visa.kdmid.ru

Попълването  на електронната форма на визовата анкета

Руският визов център предлага допълнителна услуга за попълване на електронна визова анкета при подаване на документи във Визовия център или отстраняване от името на кандидата (упълномощен представител) погрешно внесени във визовия формуляр данни.

Визовата анкета се попълва въз основа на документите и информацията, представени от заявителя, и се подписва лично от заявителя.

Цената на услугата се начислява допълнително към сервизната такса и е 10 лв за една анкета. За тази услуга може да се обърнете към оператора на Руския визов център при подаване на документите за кандидатстване за виза.

Уважаеми заявители!

Руският визов център предоставя на гражданите (страната), на другите държави и лица без гражданство следващите услуги:

 • Прием и обработка на документи за оформяне на визи;
 • Предаване на документи за разглеждане в консулско учреждение на Руската Федерация;
 • Издаване на документи на заявителя;
 • Консултиране по въпроси за получаване на виза.

Уважаеми Заявители!

Информираме Ви, че в Руските визови центрове може да се възползвате от следните допълнителни платени услуги:

Също така предлагаме да се запознаете с условията на новия Пакет услуги «Привилегирован».

Важно е да знаете!

• Придобиване на посочените по-горе услуги не се отразява на реда за разглеждане на заявлението за издаване на визата и не гарантира издаването на визата;

• Таксите за предоставяне на услугите се начисляват допълнително към сервизната такса;

• Всички посочени по-горе услуги се предоставят само по желание на клиента;

• Моля, запознайте се с всички условия за предоставяне данните услуги, преди да ги закупите.

Връзка

13 + 5 =

ул. Михаил Колони, 20
Варна, 9000, България
+359 88 781 80 05
visa@visaforrussia.bg

Pin It on Pinterest