Руския визов център

Добре дошли!
ОфертаКонтакты

Туристическа виза

Обикновена туристическа виза се издава на български граждани, на граждани на други държави и лица без гражданство за краткосрочно пребиваване в страната с цел туризъм (посещение на културни мероприятия, екскурзии, запознаване със забележителности) въз основа на потвърждение за приема на чуждестранния турист от руската организация, осъществяваща туроператорската дейност.

Допуска се възможност за влизане за провеждане на краткосрочни делови преговори, участие в изложби, публични търгове, а също така и за медицински консултации или изследвания. В този случай, в потвърждението за приема на чуждестранния гражданин в графата «цел на пътуването» се посочва «целеви туризъм», а визата се издава за необходимия брой дни за провеждане на мероприятието, съгласно срока, посочен в потвърждението за пребиваване (но не повече от 30 дни). За 30 дни по правило не се издава такава виза.

Туристическата виза се издава за еднократно или двукратно влизане в Руската Федерация.

Двукратната туристическа виза се издава на чуждестранния гражданин само в случай, ако съгласно документите, по време на пребиваването в Русия е предвидено посещение на съседните на Русия държави (близките съседни страни (Общност на независимите държави, Прибалтийските държави)) или държави, връщането от които става през територията на Русия (например Китай, Монголия). При това маршрутът трябва да бъде посочен в туристическата карта (или в потвърждението за прием на чуждестранния турист, издаден от приемащата руска организация).

Максималния срок за пребиваване в Русия, според туристическата виза – до 30 денонощия. Обаче, ако пътуването е планирано за срок повече от 15 денонощия трябва допълнително да се представи подробна програма на Вашето пребиваване в Русия от туристическата фирма, която се занимава с организацията на пътуването, а също и документи, потвърждаващи пълното заплащане на туристическите услуги (фактура на Ваше име, квитанция за плащането или извлечение от Вашата банкова сметка, ако сте заплатили услугите с карта или с банков превод).

Обърнете внимание! Полицата за медицинската застраховка трябва да съдържа:

 1. дата на сключване на договора;
 2. номер на полицата;
 3. име, презиме и фамилия на застрахования;
 4. реквизит на застрахователя;
 5. срокът на действие на полицата трябва да покрива целия срок на пребиваване на територията на Русия в случаите на оформяне на еднократна или двукратна виза, и срока на първото пътуване в случай на получаване на многократна виза;
 6. списък на медицинските и медико – транспортните услуги, включително и репатриране на останки;
 7. територия на покритие – цял свят или Руска Федерация, Европа, включително и Русия;
 8. подпис на застрахователя.

Не се приемат за разглеждане застрахователни полици, писма – потвърждения, които не съдържат споменатите сведения, формуляри с печати на застрахователни компании и т.н.

Визовите центрове, чрез реализиране на стратегията за ускоряване и улесняване на процеса на кандидатстване за виза за влизане в Русия, в интерес на гражданите на България и на други държави разширява спектъра си на услугите.

При лично обръщение във Визовите центрове за получаване на туристическа виза Вие можете да се възползвате от Пакет услуги «Обикновен» или от Пакет услуги «Привилегирован» с извънредно ценово предложение на Визовите центрове*:

Пакет услуги «Обикновен»

Ако сте решили да се възползвате от Пакет услуги «Обикновен», тогава за оформянето на еднократна или двукратна туристическа виза е необходимо да представите:

 1. Потвърждението за приема на туриста от руската организация, осъществяваща туроператорската дейност, информация за която е включена в Единния Федерален регистър на туроператори;
 2. Задграничен паспорт, в който има не по – малко от 2 чисти (празни) страници за визи, който е валиден в продължение на 6 месеца от датата на свършване на срока на действие на визата;
 3. 3. Визова анкета, попълнена на сайта visa.kdmid.ru, разпечатана и подписана лично от заявителя;

В Руския визов център Вие можете да се възползвате от услугата за попълване на визови анкети.

 1. Цветна снимка 3,5×4,5 см на светъл фон, с ясно изображение на лицето в анфас, без очила със затъмнени стъкла и без шапки, забрадки и т.н.;
 2. Полица на медицинската застраховка с покритие най-малко 30`000 Евро, която е валидна на територията на Руската Федерация и срока на действие на визата, с изключение на случаите, които са основани на взаимност (копие);
 3. Аке не сте гражданин на РБ, то е необходимо да представите допълнително копие от документа (лична карта, регистрационна карта за временно пребиваване), потвърждаващ пребиваването Ви на територията на Република България.

 

Преди подаване на документи внимателно се запознайте с таксите на Пакет услуги «Обикновен».

 

Пакет услуги «Привилегирован»

 

Ако сте решили да се възползвате от Пакет услуги «Привилегирован», тогава за оформянето на еднократна или двукратна туристическа виза е необходимо да представите:

 1. Задграничен паспорт, в който има не по – малко от 2 чисти (празни) страници за визи, който е валиден в продължение на 6 месеца от датата на свършване на срока на действие на визата;
 2. Цветна снимка 3,5×4,5 см на светъл фон, с ясно изображение на лицето в анфас, без очила със затъмнени стъкла и без шапки, забрадки и т.н.;
 3. Полица на медицинската застраховка с покритие най-малко 30`000 Евро, която е валидна на територията на Руската Федерация и срока на действие на визата, с изключение на случаите, които са основани на взаимност (копие);
 4. Аке не сте гражданин на РБ, то е необходимо да представите допълнително копие от документа (лична карта, регистрационна карта за временно пребиваване), потвърждаващ пребиваването Ви на територията на Република България.

 

В Руския визов център Вие можете да се възползвате от услугата за попълване на визови анкети .

Преди подаване на документи внимателно се запознайте с таксите на Пакет услуги «Привилегирован».

 

Обърнете внимание!

Консулското учреждение има право да изиска допълнителни документи за оформяне на виза, да покани на събеседване или да увеличи срока за оформяне на визата.

Обърнете внимание! Консулското учреждение има право да изиска допълнителни документи за оформяне на виза, да покани на събеседване или да увеличи срока за оформяне на визата.

Заплащането на консулската такса и таксата обслужване може да бъде направена непосредствено във визовия център.

Обърнете внимание! Ако Вие не сте гражданин на България трябва да предоставите:

1. Разрешение за продължително пребиваване в България за  повече от 90 дни за гражданите на следващи страни:

Албания, Бахрейн, Венецуела, Египет, Хаити, Ирландия, Лесото, Либия, Македония, Мали, Мексико, Нова Зеландия, Обединени Арабски Емирства, Оман, Република Корея, Саудитска Арабия, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Сиера Леоне, Екваториална Гвинея , ЮАР, Япония.

В зависимост от националното законодателство документално потвръждение за продължително пребиваване в България за повече от 90 дни може да бъде учебна или работна виза, разрешително за работа и т.н.

2. Постоянно пребиваване в България или друг подобен документ за гражданите на следните държави: Алжир, Ангола, Афганистан, Бангладеш, Виетнам, Грузия, Индия, Ирак, Иран, Китай, Северна Корея, Непал, Нигерия, Пакистан, Руанда, Сирия, Сомалия, Чад, Шри Ланка, Етиопия.

Цени на Пакет услуги «Привилегирован»

За гражданите на България и Европейския съюз

Срок за разглеждане Такса за консулски услуги Цена на пакет услуги

Общо
(вкл. ДДС)

Допълнителни услуги
Еднократна или двукратна виза       Куриерска доставка* 
4-10 работни дни 70  BGN 85 BGN  155 BGN +20 BGN 
1-3 работни дни 140  BGN 85 BGN  225 BGN +20 BGN 

* Повече за условията на куриерска доставка вижте тук

 

Цени на Пакет услуги «Обикновен»

За гражданите на България и Европейския съюз

Срок за разглеждане Такса за консулски услуги Цена на пакет услуги

Общо
(вкл. ДДС)

Допълнителни услуги
Еднократна или двукратна виза       Куриерска доставка* 
4-10 работни дни 70  BGN 50 BGN  120 BGN +20 BGN 
1-3 работни дни 140  BGN 50 BGN  190 BGN +20 BGN 


*
 Повече за условията на куриерска доставка вижте тук

 

Моля, обърнете внимание! Ако сте лице без гражданство или не сте гражданин на България, моля, проверете цената на Вашата виза при оператор на кол центъра на Руския визов център.

Цената и условията за издаване на визи на граждани на други страни и на лица без гражданство се изчисляват съгласно ” Таксите на консулските услуги, които се вземат от Консулските Служби на Руската Федерация”.

Пренасяне или възстановяване на визата независимо от гражданството

Такса за извършените консулски услуги Такса обслужване
(вкл. ДДС)
49 BGN 50 BGN

Обърнете внимание! Преди подаването на документи за пренасяне или възстановяване на визата, молим да се консултирате при оператора в кол-център на Руския визов център за реда, списъка с документи и сроковете за разглеждане.

За да попълните анкетата, отидете на страницата на сайта visa.kdmid.ru

Попълването  на електронната форма на визовата анкета

Руският визов център предлага допълнителна услуга за попълване на електронна визова анкета при подаване на документи във Визовия център или отстраняване от името на кандидата (упълномощен представител) погрешно внесени във визовия формуляр данни.

Визовата анкета се попълва въз основа на документите и информацията, представени от заявителя, и се подписва лично от заявителя.

Цената на услугата се начислява допълнително към сервизната такса и е 10 лв за една анкета. За тази услуга може да се обърнете към оператора на Руския визов център при подаване на документите за кандидатстване за виза.

Уважаеми заявители!

Руският визов център предоставя на гражданите (страната), на другите държави и лица без гражданство следващите услуги:

 • Прием и обработка на документи за оформяне на визи;
 • Предаване на документи за разглеждане в консулско учреждение на Руската Федерация;
 • Издаване на документи на заявителя;
 • Консултиране по въпроси за получаване на виза.

Уважаеми Заявители!

Информираме Ви, че в Руските визови центрове може да се възползвате от следните допълнителни платени услуги:

Също така предлагаме да се запознаете с условията на новия Пакет услуги «Привилегирован».

Важно е да знаете!

• Придобиване на посочените по-горе услуги не се отразява на реда за разглеждане на заявлението за издаване на визата и не гарантира издаването на визата;

• Таксите за предоставяне на услугите се начисляват допълнително към сервизната такса;

• Всички посочени по-горе услуги се предоставят само по желание на клиента;

• Моля, запознайте се с всички условия за предоставяне данните услуги, преди да ги закупите.

Връзка

6 + 7 =

ул. Михаил Колони, 20
Варна, 9000, България
+359 88 781 80 05
visa@visaforrussia.bg

Pin It on Pinterest