Руския визов център

Добре дошли!
ОфертаКонтакты

Транзитна виза

Обикновена еднократна транзитна виза се издава на български граждани, на граждани на други държави и лица без гражданство с цел транзитно преминаване през територията на Руската Федерация за срок до 10 денонощия (с автомобилен или ж.п. транспорт) или за срок до 3 денонощия (с авиационен транспорт) на основание валидни за влизането от Руската Федерация влакови билети, наличие на валидна виза за влизане в съседните държави по трасето или визи, предназначение от държавата или паспорт за тази държава.

За чуждестранни граждани, преминаващи през територията на Руската Федерация за друга държава с лек или товарен автомобил, транзитната виза се издава за срока, който е необходим за преминаването по най – краткия маршрут (но не повече от 10 денонощия). Срокът на действие на визата в този случай се изчислява въз основа на предполагаемия средноденонощен пробег, който е 500 км.

Срока на действие на двукратна транзитна виза не може да превишава един месец. В случай ако на чуждестранния гражданин е необходимо да премине транзитно през Русия в трета страна, а след това да се върне отново през Русия в срок, превишаващ един месец, е необходимо да се оформи еднократна транзитна виза, а втората транзитна виза да бъде получена в руското консулство в страната, в която чуждестранния гражданин е следвал първоначално.

За чуждестранен гражданин, който извършва директен полет във въздушното пространство на територията на Руската Федерация, не се изисква транзитна виза.

За чуждестранен гражданин, който извършва полет на самолет от международните авиолинии с прекачване на едно също летище на територията на Руската Федерация (при условие на наличие в даденото летище на транзитна зона) и наличие на необходимите документи, оформени по подходящ начин за право на влизане в държавата и самолетния билет с потвърдена дата на полета от летището на прекачване на територията на Русия в продължение на 24 часа от момента на пристигане, не се изисква транзитна виза.

Получаването на транзитна виза е задължително в случай на излизане от транзитната зона.

Обърнете внимание! След влизането в сила на Споразумението между Руската Федерация, Беларус и Казахстан за Митническия съюз, всички рейсове между тези страни се третират като вътрешни. По този начин, преминаването на граничен  и паспортен контрол трябва да се извършва само в една от страните. Поради тази причина, пътниците, които пътуват до Беларус или Казахстан с прекачване в Русия, са длъжни да направят транзитна виза.

Обърнете внимание! Полицата за медицинската застраховка  трябва да съдържа:

 1. дата на сключване на договора;
 2. номер на полицата;
 3. име, презиме и фамилия на застрахования;
 4. реквизит на застрахователя;
 5. срокът на действие на полицата трябва да покрива целия срок на пребиваване на територията на Русия в случаите на оформяне на еднократна или двукратна виза, и срока на първото пътуване в случай на получаване на многократна виза;
 6. списък на медицинските и медико – транспортните услуги, включително и репатриране на останки;
 7. територия на покритие – цял свят или Руска Федерация, Европа, включително и Русия;
 8. подпис на застрахователя.

Не се приемат за разглеждане застрахователни полици, писма – потвърждения, които не съдържат споменатите сведения, формуляри с печати на застрахователни компании и т.н.

За оформянето на обикновена еднократна или двукратна транзитна виза е необходимо да се представи:

 1. Валидни за влизане и излизане от Руската Федерация пътни билети;
 2. Виза за влизане в съседни на Руската Федерация държави по маршрута на пътуването или виза на предназначената държава или паспорт на тази държава или мотивационна молба (писмо) и документи, потвърждаващи необходимостта за спиране, ако нещо друго не е предвидено в международния договор. Представяне на визите не се изисква за граждани на страната, които имат право на безвизов вход в съседна държава или държавата на предназначение в съответствие със споразуменията между тях;
 3. Задграничен паспорт, в който има не по – малко от 2 чисти (празни) страници за визи,  който е валиден в продължение на 6 месеца от датата на свършване на срока на действие на визата;

   

 4. Визова анкета, попълнена на сайта visa.kdmid.ru, разпечатана и подписана лично от заявителя;
  (При избора на място за подаване на документи е необходимо да посочите визовия център, в който Вие имате намерение да подадете документите)

  В Руския визов център Вие можете да се възползвате от услугата за попълване на визови анкети.

 5. Цветна снимка 3,5×4,5 см на светъл фон, с ясно изображение на лицето в анфас, без очила със затъмнени стъкла и без шапки, забрадки и т.н. (изключение са гражданите, които поради тяхната етническа или религиозна принадлежност са с шапки, забрадки и др. на снимката в паспорта);

   

 6. Полица на медицинската застраховка с покритие най-малко 30`000 Евро, която е валидна на територията на Руската Федерация и срока на действие на визата, с изключение на случаите, които са основани на взаимност (копие);
 7. Аке не сте гражданин на РБ, то е необходимо да представите допълнително копие от документа (лична карта, регистрационна карта за временно пребиваване), потвърждаващ пребиваването Ви на територията на Република България.

Обърнете внимание! Консулското учреждение има право да изиска допълнителни документи за оформяне на виза, да покани на събеседване или да увеличи срока за оформяне на визата.

Заплащането на консулската такса и таксата обслужване може да бъде направена непосредствено във визовия център.

За гражданите на България и Европейския съюз

Срок за разглеждане Такса за консулски услуги Сървизна такса 
(вкл. ДДС)
4-10 работни дни 70,00 BGN 50 BGN
1-3 работни дни 140,00 BGN 50 BGN

Обърнете внимание! Ако сте лице без гражданство или не сте гражданин на България или Европейския съюз, молим да уточните стойността на Вашата виза при опреаторите в  кол-център на Руския визов център.

Стойността и сроковете за издаване на визи на гражданите на останалите страни и лица без гражданство се извършва съгласно «Тарифа за плащанията за извършените консулски действия, събирани от консулските учреждения на Руската Федерация».

Пренасяне или възстановяване на визата независимо от гражданството

Такса за извършените консулски услуги Такса обслужване
(вкл. ДДС)
49 BGN 50 BGN

Обърнете внимание! Преди подаването на документи за пренасяне или възстановяване на визата, молим да се консултирате при оператора в кол-център на Руския визов център за реда, списъка с документи и сроковете за разглеждане.

За да попълните анкетата, отидете на страницата на сайта visa.kdmid.ru

Попълването  на електронната форма на визовата анкета

Руският визов център предлага допълнителна услуга за попълване на електронна визова анкета при подаване на документи във Визовия център или отстраняване от името на кандидата (упълномощен представител) погрешно внесени във визовия формуляр данни.

Визовата анкета се попълва въз основа на документите и информацията, представени от заявителя, и се подписва лично от заявителя.

Цената на услугата се начислява допълнително към сервизната такса и е 10 лв за една анкета. За тази услуга може да се обърнете към оператора на Руския визов център при подаване на документите за кандидатстване за виза.

Уважаеми заявители!

Руският визов център предоставя на гражданите (страната), на другите държави и лица без гражданство следващите услуги:

 • Прием и обработка на документи за оформяне на визи;
 • Предаване на документи за разглеждане в консулско учреждение на Руската Федерация;
 • Издаване на документи на заявителя;
 • Консултиране по въпроси за получаване на виза.

Уважаеми Заявители!

Информираме Ви, че в Руските визови центрове може да се възползвате от следните допълнителни платени услуги:

Също така предлагаме да се запознаете с условията на новия Пакет услуги «Привилегирован».

Важно е да знаете!

• Придобиване на посочените по-горе услуги не се отразява на реда за разглеждане на заявлението за издаване на визата и не гарантира издаването на визата;

• Таксите за предоставяне на услугите се начисляват допълнително към сервизната такса;

• Всички посочени по-горе услуги се предоставят само по желание на клиента;

• Моля, запознайте се с всички условия за предоставяне данните услуги, преди да ги закупите.

Връзка

2 + 6 =

ул. Михаил Колони, 20
Варна, 9000, България
+359 88 781 80 05
visa@visaforrussia.bg

Pin It on Pinterest