Руския визов център

Добре дошли!
ОфертаКонтакты

Делова виза

Обикновена делова виза се издава на български граждани, на граждани на други държави и лица без гражданство, които влизат в Руската Федерация с делови цели (провеждане на преговори, семинари, конференции, срещи с делови партньори).

Издава се на основание на покана, оформена от Федералната миграционна служба на Руската Федерация (ФМС на Русия), Министерството на външните работи на Руската Федерация (МИД на Русия) или на основание на писмено обръщение на организацията*.

Бива еднократна или двукратна със срок на действие до 90 дни или многократна със срок до 1 година (ако друго не е предвидено в международните договори на Руската Федерация).

Обърнете внимание! Пребиваването на територията на Руската Федерация по многократна обикновена делова виза не може да превишава 90 дни от всеки 180.

Обърнете внимание! Полицата за медицинската застраховка  трябва да съдържа:

 1. дата на сключване на договора;
 2. номер на полицата;
 3. име, презиме и фамилия на застрахования;
 4. реквизит на застрахователя;
 5. срокът на действие на полицата трябва да покрива целия срок на пребиваване на територията на Русия в случаите на оформяне на еднократна или двукратна виза, и срока на първото пътуване в случай на получаване на многократна виза;
 6. списък на медицинските и медико – транспортните услуги, включително и репатриране на останки;
 7. територия на покритие – цял свят или Руска Федерация, Европа, включително и Русия;
 8. подпис на застрахователя.

Не се приемат за разглеждане застрахователни полици, писма – потвърждения, които не съдържат споменатите сведения, формуляри с печати на застрахователни компании и т.н.

Отсъствието на полицата може да послужи като основание за привличане на чуждестранния гражданин под административна отговорност и към прекратяването на влизането му на територията на Руската Федерация.

*Писмено обръщение. Даденият документ трябва да бъде оформен на официална бланка с пълните реквизити на канещата организация, а също и да съдържа сладните данни:

а) за поканеното лице: име, фамилия, дата на раждане, пол, гражданство, номер на документа за самоличност, срок и цел на пътуването, брой на влизанията, маршрут на посещението;

б) за поканеното юридическо лице (компания, организация):пълно наименование на даденото юридическо лице, неговият адрес, индивидуален идентификационен номер на данъкоплатец, регистрационен номер, име и длъжност на лицето, подписващия обръщението, печата на организацията.

Визовите центрове, чрез реализиране на стратегията за ускоряване и улесняване на процеса на кандидатстване за виза за влизане в Русия, в интерес на гражданите на България и на други държави разширява спектъра си на услугите.

 

При лично обръщение във Визовите центрове за получаване на делова виза Вие можете да се възползвате от Пакет услуги «Обикновен» или от Пакет услуги «Привилегирован» с извънредно ценово предложение на Визовите центрове*:

Пакет услуги «Обикновен»

Ако сте решили да се възползвате от Пакет услуги «Обикновен», тогава за оформянето на еднократна или двукратна делова виза е необходимо да представите:

 1. Покана за влизане в Русия, направена от Федерална миграционна служба на Русия; или
 2. Решение на Министерството на външните работи на Русия за издаване на виза; или
 3. Оригинал писмена покана от приемащата руска организация;
 4. Задграничен паспорт, в който има не по – малко от 2 чисти (празни) страници за визи,  който е валиден в продължение на 6 месеца от датата на свършване на срока на действие на визата;
 5. Визова анкета, попълнена на сайта visa.kdmid.ru, разпечатана и подписана лично от заявителя;В Руския визов център Вие можете да се възползвате от услугата за попълване на визови анкети.
 6. Цветна снимка 3,5×4,5 см на светъл фон, с ясно изображение на лицето в анфас, без очила със затъмнени стъкла и без шапки, забрадки и т.н.;
 7. Полица на медицинската застраховка с покритие най-малко 30`000 Евро, която е валидна на територията на Руската Федерация и срока на действие на визата, с изключение на случаите, които са основани на взаимност (копие);
 8. Аке не сте гражданин на РБ, то е необходимо да представите допълнително копие от документа (лична карта, регистрационна карта за временно пребиваване), потвърждаващ пребиваването Ви на територията на Република България.

Преди подаване на документи внимателно се запознайте с таксите на Пакет услуги “Обикновен”.

 

Пакет услуги «Привилегирован»

Ако сте решили да се възползвате от Пакет услуги «Привилегирован», тогава за оформянето на еднократна или двукратна делова виза е необходимо да представите:

 1. Задграничен паспорт, в който има не по – малко от 2 чисти (празни) страници за визи,  който е валиден в продължение на 6 месеца от датата на свършване на срока на действие на визата;
 2. Цветна снимка 3,5×4,5 см на светъл фон, с ясно изображение на лицето в анфас, без очила със затъмнени стъкла и без шапки, забрадки и т.н.;
 3. Полица на медицинската застраховка, която е валидна на територията на Руската Федерация и срока на действие на визата (копие), с изключение на случаите, които са основани на взаимност;
 4. Аке не сте гражданин на РБ, то е необходимо да представите допълнително копие от документа (лична карта, регистрационна карта за временно пребиваване), потвърждаващ пребиваването Ви на територията на Република България.

В Руския визов център Вие можете да се възползвате от услугата за попълване на визови анкети.

Преди подаване на документи внимателно се запознайте с таксите на Пакет услуги “Привилегирован”.

 

Обърнете внимание!

Консулското учреждение има право да изиска допълнителни документи за оформяне на виза, да покани на събеседване или да увеличи срока за оформяне на визата.

Обърнете внимание! Консулското учреждение има право да изиска допълнителни документи за оформяне на виза, да покани на събеседване или да увеличи срока за оформяне на визата.

Заплащането на консулската такса и таксата обслужване може да бъде направена непосредствено във визовия център.

Обърнете внимание! Ако Вие не сте гражданин на България трябва да предоставите:

1. Разрешение за продължително пребиваване в България за  повече от 90 дни за гражданите на следващи страни:

Албания, Бахрейн, Венецуела, Египет, Хаити, Ирландия, Лесото, Либия, Македония, Мали, Мексико, Нова Зеландия, Обединени Арабски Емирства, Оман, Република Корея, Саудитска Арабия, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Сиера Леоне, Екваториална Гвинея , ЮАР, Япония.

В зависимост от националното законодателство документално потвръждение за продължително пребиваване в България за повече от 90 дни може да бъде учебна или работна виза, разрешително за работа и т.н.

2. Постоянно пребиваване в България или друг подобен документ за гражданите на следните държави: Алжир, Ангола, Афганистан, Бангладеш, Виетнам, Грузия, Индия, Ирак, Иран, Китай, Северна Корея, Непал, Нигерия, Пакистан, Руанда, Сирия, Сомалия, Чад, Шри Ланка.

Цени на Пакет услуги «Привилегирован»

За гражданите на България и Европейския съюз

Срок за разглеждане Такса за консулски услуги Цена на пакет услуги Общо
(вкл. ДДС)
Допълнителни услуги
  Куриерска доставка*
Еднократна или двукратна виза
4-10 работни дни 70  BGN 145 BGN  215 BGN +20 BGN
1-3 работни дни 140  BGN 145 BGN  285 BGN +20 BGN
Многократна виза
14 работни дни 70  BGN 175 BGN  245 BGN +20 BGN

* Повече за условията на куриерска доставка вижте тук

Цени на Пакет услуги «Обикновен»

За гражданите на България и Европейския съюз

Срок за разглеждане Такса за консулски услуги Цена на пакет услуги Общо
(вкл. ДДС)
Допълнителни услуги
Еднократна-, 
двукратна- 
или многократна- виза
Куриерска доставка*
4-10 работни дни 70  BGN 50 BGN  120 BGN +20 BGN
1-3 работни дни 140  BGN 50 BGN  190 BGN +20 BGN


*
 Повече за условията на куриерска доставка вижте тук

 

Срокът за издаване на визата зависи от вида на поканата и се регулира от Руските консулски служби. В някои случаи времето за разглеждане на молбите за визи могат да се променят по решение на Консулските служби.

Моля, обърнете внимание! Ако сте лице без гражданство или не сте гражданин на България, моля, проверете цената на Вашата виза при оператор на кол центъра на Руския визов център.

Цената и условията за издаване на визи на граждани на други страни и на лица без гражданство се изчисляват съгласно ” Таксите на консулските услуги, които се вземат от Консулските Служби на Руската Федерация”.

Пренасяне или възстановяване на визата независимо от гражданството

Такса за извършените консулски услуги Такса обслужване
(вкл. ДДС)
49 BGN 50 BGN

Обърнете внимание! Преди подаването на документи за пренасяне или възстановяване на визата, молим да се консултирате при оператора в кол-център на Руския визов център за реда, списъка с документи и сроковете за разглеждане.

За да попълните анкетата, отидете на страницата на сайта visa.kdmid.ru

Попълването  на електронната форма на визовата анкета

Руският визов център предлага допълнителна услуга за попълване на електронна визова анкета при подаване на документи във Визовия център или отстраняване от името на кандидата (упълномощен представител) погрешно внесени във визовия формуляр данни.

Визовата анкета се попълва въз основа на документите и информацията, представени от заявителя, и се подписва лично от заявителя.

Цената на услугата се начислява допълнително към сервизната такса и е 10 лв за една анкета. За тази услуга може да се обърнете към оператора на Руския визов център при подаване на документите за кандидатстване за виза.

Уважаеми заявители!

Руският визов център предоставя на гражданите (страната), на другите държави и лица без гражданство следващите услуги:

 • Прием и обработка на документи за оформяне на визи;
 • Предаване на документи за разглеждане в консулско учреждение на Руската Федерация;
 • Издаване на документи на заявителя;
 • Консултиране по въпроси за получаване на виза.

Уважаеми Заявители!

Информираме Ви, че в Руските визови центрове може да се възползвате от следните допълнителни платени услуги:

Също така предлагаме да се запознаете с условията на новия Пакет услуги «Привилегирован».

Важно е да знаете!

• Придобиване на посочените по-горе услуги не се отразява на реда за разглеждане на заявлението за издаване на визата и не гарантира издаването на визата;

• Таксите за предоставяне на услугите се начисляват допълнително към сервизната такса;

• Всички посочени по-горе услуги се предоставят само по желание на клиента;

• Моля, запознайте се с всички условия за предоставяне данните услуги, преди да ги закупите.

Връзка

8 + 2 =

ул. Михаил Колони, 20
Варна, 9000, България
+359 88 781 80 05
visa@visaforrussia.bg

Pin It on Pinterest