Руския визов център

Добре дошли!
ОфертаКонтакты

За визата

За влизане в Руската Федерация, чуждестранният гражданин е длъжен да получи виза, ако не е установен друг ред в международния договор.

Визата трябва да се получи до влизане в Руската Федерация.

Визата се залепва вътре в паспорта на чуждестранния гражданин и съдържа следната информация: фамилия, име (на кирилица и с латински букви), дата на раждане, пол, гражданство (поданство), номер на документа за самоличност, дата на издаване на визата, разрешения срок за пребиваване в Руската Федерация, номер на покана за влизане в Руската Федерация или решение на държавния орган, срок на действие на визата, целта на влизането, данни на приканващата организация (приканващото физическо лице), продължителност на визата.

На вниманието на руските граждани, които имат и друго гражданство!

Обърнете внимание, че съгласно член 6 от Федералния Закон «за реда на влизане в Руската Федерация и излизане от Руската Федерация» от 15 август 1996 г. №114-ФЗ «влизането в Руската Федерация и излизането от нея се извършва с валидни документи, удостоверяващи самоличността на гражданина на Руската Федерация извън територията на Руската Федерация ».

Освен това, съгласно параграф 1 на чл. 6 от Федералния Закон «За Руското гражданство» от 31 май 2002 г. №62-ФЗ «Гражданин на Руската Федерация, който има и друго гражданство, се разглежда от Рускакта Федерация само като гражданин на Руската Федерация, с изключение на случаите, предвидени в международен договор на Руската Федерация или федерален закон . Придобиването на руски гражданин на друго гражданство не води до прекратяване на гражданство на Руската Федерация» .

В тази връзка получаването на руски визи в чуждестранни паспорти е строго забранено!

За типове визи

В зависимост от целта на влизането и пребиваването в Руската Федерация на чуждестранните граждани се издават следните категории визи: дипломатическа, служебна, обикновена, транзитна, виза за временно пребиваващо лице.

Кратност

Еднократната виза дава право на чужденеца да пресече държавната граница на Руската федерация веднъж при влизане и веднъж при излизане от Руската федерация.

Двукратната виза дава право на чужденеца два пъти да пресече държавната граница на Руската Федерация при влизане и два пъти при излизане от Руската федерация.

Многократната виза ви дава право на многобройни влизания (повече от два пъти) в Руската Федерация. По многократна виза гражданите на държави от ЕС, които са страни по Споразумението, могат да пребивават на територията на Русия не повече от 90 дни (с натрупване или непрекъснато) за всеки период от 180 дни. В случай на нарушение на това правило, се предвижда отговорност в съответствие с руското законодателство , включително и пълна забрана за влизане в Руската Федерация.

На чуждите граждани, които планират да пребивават в Русия за срок по-голям от 3 месеца, им е необходимо да получат работна или учебна виза в зависимост от целта на пребиваване, или да оформят разрешение за временно пребиваване в Руската Федерация или вид на жителство.

Връзка

1 + 12 =

ул. Михаил Колони, 20
Варна, 9000, България
+359 88 781 80 05
visa@visaforrussia.bg

Pin It on Pinterest