Руския визов център

Добре дошли!
ОфертаКонтакты

Общи правила

Уважаеми посетители!

Преди посещението на Руския визов център, моля, прочетете следната информация.

С цел осигуряване на безопасността на клиентите и създаването на условия за ефективна работа, в помещенията на визовия център е забранено:

  • Извършване на фотографиране и водене на аудио и видеозапис;
  • Пушене, пиене на спиртни напитки, а също и консумация на храна. Изключение правят гражданите, които приемат храни, необходими по медицински показания и времето на приема на храната съвпада с времето на посещението на визовия център;
  • Високо говорене, шум, нецензурно държание, оскърбяване и нарушаване на правата на сътрудниците и посетителите на визовия център;
  • Разговарянето по мобилен телефон и използването на други технически средства за връзка;
  • Слушате музика чрез портативни музикални плейъри, таблети и други устройства, без използването на слушалки;
  • Всякакъв друг начин, който нарушава спокойствието на другите посетители и работата на визовия център.

В помещенията на Руския визов център е забранено да се носят следните предмети:

  • Всякакви видове огнестрелни, пневматични и травматични оръжия (независимо от наличието на лицензи и разрешения);
  • Електрошоци, балончета с аерозол и други средства за самозащита, хладни оръжия, остри  режещи предмети, включително прибори за хранене;
  • Взривоопасни, леснозапалими, отровни и токсични вещества и предмети (пиратки, горивни течности, газови балони и т.н.).

Дадения списък не е изчерпателен. Сътрудниците от визовия център могат да забранят да носят в помещенията на визовия център също други предмети, представляващи опасност за околните.

Уважаеми посетители!

Моля, да се въздържате от посещение на визовия център с големи чанти и куфари, тяхното разположение в залата за клиенти може да попречи в случай на аварийна евакуация на посетителите.

Внимание: Молим Ви да обръщате внимание на подозрителни лица и предмети, оставени без надзор в помещенията на визовия център. В случай на тяхното намиране незабавно съобщете за това на сътрудник на визовия център.

Моля, имайте предвид, че администрацията на визовия център има право да откаже, да прекъсне прием на документи на посетителя, който не спазва горепосочените правила и да поиска от него да напусне  помещението на визовия център.

Благодарим за разбирането!

Връзка

10 + 9 =

ул. Михаил Колони, 20
Варна, 9000, България
+359 88 781 80 05
visa@visaforrussia.bg

Pin It on Pinterest